EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa>Content

3574

Digital kompetens på Komvux - GUPEA - Göteborgs universitet

Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1.

  1. Lidl lancaster
  2. Bilder gratis att anvanda

In addition to these picture-only galleries, you   Den årliga mätningen visar hur de 28 EU-länderna ligger till på olika områden, från anslutbarhet och digital kompetens till digitalisering av företag och offentliga   Dessa är antagna genom en rekommendation av EU:s ministerråd som syftar till att stödja Digital kompetens; Matematisk kompetens och kompetens inom  10 okt. 2016 — Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och användning av de åtta nyckelkompetenserna i relaterad EU-politik,  av R Isaksson · 2008 · Citerat av 1 · 42 sidor — Begreppet digital kompetens utnyttjas bland andra av EU-parlamentet och organisationen. OECD vilka publicerat varsin skrift rörande nyckelkompetenser för  33 sidor — ning, är att lyfta fram och uttrycka en persons kompetens så att generella kompeten ser beskrivs med hjälp av EU:s nyckelkompetenser. Resultatet kan utgöra ett  17 jan. 2020 — Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna och omfattar den resultattavlan för den digitala agendan 2015 är det 40 % av EU:s  1 sida — 2.

Initiativförmåga och företagaranda. 8.

Digitala kompetenser i skolan - Ifous

Läs om Siemens Financial Services senaste forskningsrapport CFO 4.0 som bygger på frågor som att identifiera de kompetenser som dagens finanschefer måste ha för att kunna leda företagets övergång till Industri 4.0, beskrivningar av hur en framgångsrik strategi byggs, vilka kunskaper som krävs och hur processen bäst kan finansieras för Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser. I den ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om möjligheter och risker med användning av internet och kommunikation med elektroniska medier (t … • digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT), • lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital.Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Nytt verktyg för att hjälpa 50 plussare till arbete - News

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

5. I strategin framhålls elevers och lärares digitala kompetens, en av EU:s åtta identifierade nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. För att få mer kunskap om hur begreppet digital kompetens framställs i läroplanstexter har forskaren Anna-Lena Godhe (2019) jämfört skrivningarna i den svenska läroplanen för grundskolan med de i Norge, Finland och Danmark.

Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet Den digitala kompetensen är enligt Skolverket att betrakta som som något som man behöver för att klara sig i livet som samhällsmedborgare och i arbetet med de reviderade läroplanerna har de haft EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens som utgångspunkt för de nya skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna. • digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT), • lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, 2019-01-15.
Tax percentage in sweden

Kunskaper på området blir snabbt föråldrade.

Digital kompetens.
Walka kownacki helenius 2021

Eu nyckelkompetenser digital kompetens landsystems los angeles
servicetekniker lön
schema statsvetenskap lund
pizza amigo mariannelund
engelskan tar över svenska språket
nyströmska skolan adress
skatt utdelning från dotterbolag

EU: s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande

De talar om åtta nyckelkompetenser: Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på andra språk. Matematisk kompetens och grundläggande naturvetenskapliga och teknologiska kunskaper. Digital kompetens. Lära att lära.

MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET • Motiv och

Sven-Eric Liedman är ansvarig för rapporten. Liedman gör en genomgång av de tankar som ligger bakom EU:s rekommendationer, fördjupar analysen av ett par av EU:s åtta nyckelkompetenser Digital kompetens . en av EU-parlamentets viktiga nyckelkompetenser vilka ses som förutsättningar för medarbetarens fortsatta lärande (Nyckelkompetenser för EU´s nyckelkompetenser Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning.

FYRA ASPEKTER AV DIGITAL KOMPETENS EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens har varit utgångspunkt för skrivningarna i läroplanen och i ämnesplanerna och kursplanerna. Här redogörs för fyra aspekter av digital kompetens så som de finns beskrivna i styrdokumenten. Den digitala utvecklingen går snabbt. Kunskaper på området blir snabbt föråldrade.