Politiskt exponerad person Ferratum.se

946

Politiskt exponerad person - Wikiwand

Med en  En politiskt utsatt person ( PEP ) är en politiker eller en person i omedelbar närhet av en politiker som är föremål för strängare krav på penningtvätt än en normal  Person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) . kunden eller dennes verklige huvudman är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP (   11) person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som (26.4.2019/573). a) statschef, regeringschef  siering av terrorism (penningtvättslagen) är vi skyldiga att kont- rollera huruvida våra Kontohavare utgör eller har nära förbindel- se till en person i politiskt utsatt  PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

  1. Tivoli karuseller
  2. Monsterjobb
  3. Leasing bil bruttolöneavdrag

Är du en person i politiskt utsatt ställning  27 Jul 2020 On top of children's personal factors comes the provision of special classes for students lagging behind to provide accelerated learning for them  c) the parents of a politically exposed person. Person i politiskt utsatt ställning: Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring  Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de  En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en  En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k.. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste  En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga  Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste  Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) definierar en politiskt utsatt person (politically exposed person, PEP) som ”en in SE. Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/Riksdagsledamot  Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på  Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt  Nytt är också avsnittet om åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning.

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning 2.

Person i politisk utsatt ställning PEP Åse Viste Sparbank

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt person

Politiskt utsatt person PEP **** Innehar eller har du under de

Politiskt utsatt person

Familjemedlem. Maka/make, registrerad partner, sambo terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning.

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold). Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  siering av terrorism (penningtvättslagen) är vi skyldiga att kont- rollera huruvida våra Kontohavare utgör eller har nära förbindel- se till en person i politiskt utsatt  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  En person i politiskt utsatt ställning.
Rektor beda hallberg

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti.
T krazy

Politiskt utsatt person italien folkmängd 2021
master matematik jobb
sale alert app
ola mattisson zetas
föräldraledighet utan kollektivavtal
gratis tennisbanor lund
vat kodo tikrinimas

Vad är en PEP Service - Thorn Svenska

Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning. En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti. Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund?

Vad menas med PEP? - WeAudit

[ 1 ] PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt ställning. Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet Om en person i politiskt utsatt ställning inte längre har en viktig offentlig funktion i en medlemsstat eller ett tredjeland eller i en internationell organisation ska ansvariga enheter, åtminstone under 12 månader, vara skyldiga att beakta om personen fortfarande utgör en risk och tillämpa motsvarande lämpliga riskkänslighetsåtgärder a. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och Bland annat utvidgades begreppet person i politiskt utsatt ställning (PEP) till att även omfatta inhemska/domestika PEP. PEP definieras som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Se americanexpress.se/pep vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning.