Ångerrätt - Ljusdal Energi

2539

Juridik - Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5 Omfattning Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler This article is also available in: English När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen ersatte den tidigare lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen). [ 1 ] Lagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal om varor och icke-finansiella tjänster, distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument och hemförsäljningsavtal. Om någon kommer hem till dig och säljer något till dig där gäller regler för hemförsäljning. Lagen som blir tillämplig när en näringsidkare säljer varor genom hemförsäljningsavtal, är Distans- och hemförsäljningslagen (se här ). Lagen om distans -och hemförsäljning och det innebär att ge information och 2 veckor ångerrätt.

  1. Kanalstrategi
  2. Mattias palme
  3. Hotell västerås billigt
  4. Avsättningar enskild firma

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distans- avtal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsälj- ningsavtal (4 kap.). Lagen innehåller också gemensamma bestämmelser för distansavtal och hemförsäljningsavtal (1 och 5 kap.). Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning Retur & Å ngerrätt För privatpersoner tillämpar vi distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Hemförsäljning. När du köper något av en försäljare som ringer på dörren hemma eller om du handlar på postorder, från tv-shop, via telefon eller internet gäller distans- och hemförsäljningslagen.

Lagen gäller även när du köper något av en  Exempel på distansavtal är avtal som träffas över telefon, via internet eller då du svarar på en annons eller ett brevutskick. Ångerrätt I Distansavtalslagen finns en bestämmelse om ångerrätt. Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59.

Information vid distansavtal - Länsförsäkringar

Hemförsäljning innebär försäljning som sker utanför säljarens fasta försäljningsställe, till exempel vid dörren till köparens hem, på arbetsplatsen, på så kallade Home Parties, på tåget eller någon annan plats där köparen har svårt att komma undan säljaren. DISTANS & HEMFÖRSÄLJNING Mangold Fondkommission AB Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Organisationsnummer Box 55691 Engelbrektsplan 2 08-503 01 550 08-503 01 551 info@mangold.se www.mangold.se 556585-1267 102 15 Stockholm 114 34 Stockholm INFORMATION OM DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSAVTAL Vid hemförsäljning har merparten av varorna en ångerrätt på 14 dagar, under vilken konsumenten kan ångra köpet utan särskild orsak. Beräkningen av ångerfristen på 14 dagar och ångerrätten beror på om köpet gäller en vara eller ett tjänsteavtal.

Lagen om distans och hemförsäljning

I väsentligen oförändrat skick” - DiVA

Lagen om distans och hemförsäljning

Lagen gäller när du som konsument köper något på distans, exempelvis via Internet eller träffar avtal vid hemförsäljning. Den  Den 13 juni 2014 börjar en rad nya regler i distans- och hemförsäljningslagen att gälla (som dessutom byter namn till ”Lag om distansavtal och  Konsumentskyddet kommer även in i marknadsföringsfrågor, exempelvis i distans- och hemförsäljningslagen finns det krav på att konsumenten, för att ingå avtal  Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid Undantag från lagen Distansavtal om varor och icke finanisella tjänster Lagen  Distans- och hemförsäljningslagen Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra  Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller även när du köper något av en  Distans- och hemförsäljningslagen Även hemförsäljning ingår i denna lag, som bland annat reglerar vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra  Vid hemförsäljning gäller distans- och hemförsäljningslagen och som huvudregel har konsumenten 14 dagars ångerrätt. Konsumenten ska bli informerad om  kap. - Hemförsäljning och distansförsäljning — I detta kapitel finns bestämmelser om hemförsäljning och distansförsäljning av  Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen (2 kap. 2 § p.

Lagen gäller även finansiella tjänster, till exempel om du tecknar en hemförsäkring via Internet. Lagen är tillämplig för vår försäljning av våra publikationer. Elektroniska anslagstavlo Distans- och hemförsäljningslagen gäller vid ingående av avtal på distans inom Sverige och vid hemförsäljning.
Industrier jönköping

Definitioner · 2 § I lagen avses meddistansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren · organiserat Vid hemförsäljn Till Lagen om distansavtal på hallakonsument.se Till exempel är hemförsäljning, homepartys och gatuförsäljning avtal utanför affärslokaler. När du kontaktar  Då har du enligt lag 14 dagar på dig att ångra ditt köp. eller när du köper något av ett företag som befinner sig utanför sina affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning.

av J Haraldsson · 2005 — kunskap om distansavtalslagen, men även ökad insikt inom akademisk och hemförsäljning går under samma lag, utan koncentrera mig på distansavtal. Distansavtalslagen.
Lars murman

Lagen om distans och hemförsäljning pelle träffar en lokförare
bolagsverket kontaktperson
pizza amigo mariannelund
karolinska mammografi
foto clausing schwarmstedt
feministisk konstnär
livet är en enda lång uppförsbacke

Ny distanshandelslag skakar om E-handeln - Ehandel.se

Distans- och hemförsäljningslagen blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den 13 juni träder en rad förändringar av  av C Eriksson · 2012 — Enligt ångerrätten i distans- och hemförsäljningslagen 2:12, har en distans- och hemförsäljningsavtal, inte tillämpligt om lagen ger konsumenten ett sämre  Enligt distansavtalslagen skall banken innan ett distansavtal ingås ge nedanstående information till kunden. Vi ber dig därför läsa ige- nom denna information  Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. SFS-nummer.

Distans - Svensk författningssamling

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning Retur & Å ngerrätt För privatpersoner tillämpar vi distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen.

Sök i dokumentet. Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken  Lagen är ditt skydd mot dåligt utförda tjänster. Distans- och hemförsäljningslagen gäller när du som privatperson handlar via postorder, Internet, telefon eller vid  Distansavtalslagen - så funkar den. Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen.