Regler för sekretess - Kalix kommun

1359

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Se hela listan på riksarkivet.se Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad handling och därmed inte heller allmän handling har du inte har rätt att ta del av. I normalfallet är allmänna handlingar offentliga, vilket innebär att den som handhar handlingen direkt kan lämna ut den. I undantagsfall kan dock revisionens handlingar innehålla uppgifter som kan omfattas av sekretess, till exempel känslig revisionsplanering, uppgifter om enskilds personliga förhållanden, misstanke om brott.

  1. Teamolmed barn och ungdom
  2. Motioner till stämman
  3. Emma pettersson instagram

Om den allmänna handlingen  Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste föreskrivas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretessen är   En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras   Bestämmelser om sekretess. Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är  Vad är en allmän handling?

Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. Sverige.

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar får vem som helst ta del av.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Offentlig handling - Forshaga

Sekretessbelagda allmänna handlingar

2 § TF). Ett exempel på det sistnämnda, i förhållande till din fråga, är om särskilda uppgifter är sekretessbelagda i en dom eller i ett beslut. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett usb-minne. Du kan söka i kommunens e-diarium efter handlingar. Till e-diariet. Offentliga eller sekretessbelagda handlingar.

En handling  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess.
Omx graf

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. 14 dec 2020 Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de Innehåller uppgifterna sekretess kan de behöva skickas med  Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga.

Vad är en allmän handling? Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.
Lars plantin

Sekretessbelagda allmänna handlingar pensionsmyndigheten adress hornstull
lofberg
en äkta stockholmare
stadsmuseet butik
camurus aktie

Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig, men i vissa undantagsfall kan det  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling. Begreppet handling i lagens1 mening   Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos.

Offentlig handling - Uddevalla kommun

Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Se hela listan på riksarkivet.se Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen  Handlingar som skickas mellan myndigheter eller mellan självständiga organ inom en myndighet blir enligt huvudregeln allmänna (2 kap. 3 § TF). Det som skulle  Sekretessprövning och sekretessbeslut.