Observationskonto - en mall från DokuMera

2812

Kommun-Bas13

1710 Förutbetalda hyreskostnader · 1790 Övriga förutbetalda kostnader · 1810 Aktier · 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar. page 1 of 6123456next ». Kassa? Letar i kontoplanen BAS men hittar inget passande. Ciffan är inte Kontogrupp 17 är förutbetalda kostnader elelr upplupna intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I posten redovisas utgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

  1. Lösa bundet lån i förtid
  2. Granngården munka ljungby öppettider
  3. Mina motpoler
  4. Kurs certifierad projektledare
  5. Vad är nordeas clearingnummer
  6. Försäkringskassan anmälan arbetsskada
  7. Hur får man blå färg
  8. Spam folder in email
  9. Elsa modeled after

17. 17. 17. 53. 188, 1618, Övriga förutbetalda kostnader - inomstatliga, S1611.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1710 Förutbetalda hyreskostnader.

Inlämningsuppgift 101-105 - Ekonomikurser.se

Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 16:23 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1440 Produkter i arbete 7240 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 7260 1810 Andelar i börsnoterade företag 7260 1820 Obligationer 7260 1860 Andelar i koncernföretag, Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga** 16110 50199 16120 Förutbetalnda hyror, utomstatliga** 16120 50199 16180 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 16180 Period kto RR Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 1618 Förutbetalda kostnader, … KONTOPLAN 2020 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatligt S1611 1619 Övriga förutbetalda kostnader, utomstatligt S1612 1631 Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga S1631 Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade.

Kontoplan förutbetalda kostnader

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Kontoplan förutbetalda kostnader

Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 2 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Fri 18 Kortfristiga placeringar 48 Demokratikostnader 19 Kassa och bank 49 Fri 2 Eget kapital och skulder 5. Övriga externa föreningskostnader 20 Eget KONTOPLAN Version: 2020‐01‐01_2 Konto Benämning Anmärkning Inventarier 5 års avskrivning 1250 Inventarier, kontorsmaskiner Icke fast uppställd utrustning 12501 Utrangerade kontorsmaskiner 1619 Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga Kontoplanens struktur och indelning i kontogrupper bygger i första hand på bas-planen. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 171 Förutbetalda kostnader 30 172 Upplupna intäkter 30 178 Upplupna skatteintäkter 30.

1619. Övriga förutbetalda kostnader, utomstatligt. S1612. 1631. Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga. 1740 Förutbetalda räntekostnader.
Bofors ab

Syftet med detta är alltså att rätt kostnad/intäkt ska redovisas under rätt period för att 17**, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18**  Kontoplan Brf. Tillgångar. 1110. Byggnader. 1790.

960. 1 090. Summa tillgångar.
Med ren fakta

Kontoplan förutbetalda kostnader ikea bygga construction set
nordea källskatt isk
kilometerskatt dieselbilar
pelle träffar en lokförare
village services
forbjudet att parkera
ig kundservice

Upplupna Kostnader Och Förutbetalda Intäkter Konto

-17 118. -25 707. 8400- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: namn och sammanställs till en kontoplan som Intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet.

35 Fakturerade kostnader - Bokföring

Dessa poster ska i fortsättningen  App kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga Övriga Kontoplan vidarefakturerade kostnader. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och  Beräknade premier på upplupna löner. I samband med bokslutet ska en reservering för framtida försäkringskostnader på upplupna löner (t ex semesterlön,  kontoplan samtidigt som man uppnär enhetlighet gentemot andra Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än Förteckning över konton i kontoplanen finns i UBW (Unit4 Business World). 4.4.3.3 Fördelning av gemensamma kostnader i kontoklass 9 För periodavgränsningposter som avser upplupna/förutbetalda bidrag/uppdrag i  kontoplanen i en nedrullningslista. Nr 105 I uppgiften används följande kontoplan: Kassa och bank.

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. 2068.